ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Κατηγορίες με βάση το πάχος της σακούλας:


έως 15 μm : Αυτές οι σακούλες είναι μόνο για εσωτερική χρήση και για χύμα προϊόντα γι’ αυτό και δεν έχουν περιβαλλοντικό τέλος. Σε περίπτωση που μπει συσκευασία μέσα στη σακούλα και βγει εκτός καταστήματος πρέπει να πληρωθεί περιβαλλοντικό τέλος.


15-50 μm : Αυτές οι σακούλες υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος.
Το περιβαλλοντικό τέλος πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής) με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο.
Από 1 Ιανουαρίου 2019, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται στα 7 λεπτά ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς προ ΦΠΑ.

«Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (έως 50 μm) υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους) με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»


Σε κάθε περίπτωση, για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
πρέπει ο καταναλωτής να ελέγχει ότι πάνω στην απόδειξη λιανικής πώλησης αναγράφεται «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ»
(με τον τρόπο αυτό «επιστρέφει» το τέλος στον καταναλωτή,
και δεν χρεώνονται ως άλλο ένα προϊόν της επιχείρησης).
 
50-70 μm : Αυτές οι σακούλες δεν έχουν περιβαλλοντικό τέλος αλλά υποχρεωτικά πρέπει να τιμολογηθούν. 

Οι σακούλες αυτές χρεώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική κάθε επιχείρησης και αποτελούν έσοδό της.
 

Βιοδιασπώμενες σακούλες
Οι βιοδιασπώμενες σακούλες είναι φτιαγμένες από φυτικές πρώτες ύλες, άμυλο. Είναι φυτικό προϊόν που μετατρέπεται σε λίπασμα για τη γη. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν είναι πλαστικές. Είναι  100% αποικοδομήσιμες και κομποστοποιήσιμες σύμφωνα με το Euro Standard EN 13432. 
Πιστοποιημένη βιοδιασπώμενη σακούλα θεωρείται αυτή που αναγράφει επάνω της ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13432 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν θεωρείται βιοδιασπώμενη.

 
*Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣΣΑΚΟΥΛΕΣΣΑΚΟΥΛΕΣ

Νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες

X